• mniejsza czcionka
  • domyślna czcionka
  • większa czcionka
logo
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zarejestruj się

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin projektu „Polskie Marki Turystyczne” – edycja 2021. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w celu przystąpienia do projektu Polskie Marki Turystyczne przez organizację/instytucję, którą reprezentuję.